Kontakt


Náměty a připomínky či tipy na další témata v oblasti mediálního práva posílej na e-mailovou adresu ferovamedia@llp.cz.

 

Pro další informace se obraťte na koordinátora projektu:

 

JUDr. Michal Hájek

e-mail: hajekmichal@mail.muni.cz

 

Právnická fakulta MU
Veveří 70
611 80 Brno

law.muni.cz